Công văn số 1133/UBND-YT ngày 29/7/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh SXH, Covid-19 và các dịch bệnh khác
Ngày đăng 03/08/2022 | 10:41  | Lượt xem: 146

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh SXH, Covid-19 và các dịch bệnh khác.

Công văn số 1133/UBND-YT ngày 29/7/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh SXH, Covid-19 và các dịch bệnh khác.

(Chi tiết tại đây)