Công văn số 278/TH-YT ngày 01/8/2022 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về tổng hợp Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm
Ngày đăng 02/08/2022 | 11:26  | Lượt xem: 174

Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng tổng hợp Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm (Thời gian từ 16/6/2022 đến 30/7/2022)

Công văn số 278/TH-YT ngày 01/8/2022 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về tổng hợp Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm (Thời gian từ 16/6/2022 đến 30/7/2022).

(Chi tiết tại đây)