Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm
Ngày đăng 20/06/2022 | 15:20  | Lượt xem: 74

Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm trên địa bàn quận (Thời gian từ 01/01/2022 đến 15/6/2022).

Công văn số 232/TH-YT ngày 17/6/2022 của Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng về tổng hợp Danh sách các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực An toàn thực phẩm trên địa bàn quận (Thời gian từ 01/01/2022 đến 15/6/2022).

(Chi tiết tại đây)