Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 13/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về triển khai mô hình Trạm y tế lưu động trong bối cảnh Covid -19 trên địa bàn quận
Ngày đăng 14/09/2021 | 08:05  | Lượt xem: 214

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch triển khai mô hình Trạm y tế lưu động trong bối cảnh Covid -19 trên địa bàn quận

Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 13/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về triển khai mô hình Trạm y tế lưu động trong bối cảnh Covid -19 trên địa bàn quận.

(Chi tiết tại đây)