Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật phòng, chống dịch Covid-19" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 05/04/2021 | 16:47  | Lượt xem: 248

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật phòng, chống dịch Covid-19" trên địa bàn Quận.

Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 01/04/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật phòng, chống dịch Covid-19" trên địa bàn Quận.

(Chi tiết tại đây)