Kế hoạch về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận năm 2020
Ngày đăng 25/12/2020 | 16:10  | Lượt xem: 1577

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận năm 2020.

Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận năm 2020.

(Chi tiết tại đây)