Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng đảm bảo các điều kiện tổ chức thi vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022
Ngày đăng 10/06/2021 | 11:34  | Lượt xem: 171

Thực hiện công văn số 1914/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thông báo các địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2021-2022, Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng đã chuẩn bị xây dựng, đảm bảo các điều kiện tổ chức thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022.

Theo đó, Quận hai Bà Trưng sẽ  tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 PTTH năm học 2021-2022 tại 6 địa điểm trường học trên địa bàn: Trường THPT Trần Nhân Tông, THPT Thăng Long, THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng; Trường THCS Lê Ngọc Hân, THCS Ngô Gia Tự, THCS Hà Huy Tập.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng phối hợp với các nhà trường xây dựng phương án đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn tại các địa điểm tổ chức kỳ thi.

Sơ đồ phòng thi tại 6 địa điểm thi cụ thể như sau:

Công văn số 1914/SGDĐT-QLT

Sơ đồ phòng thi tại địa điểm thi Trường THPT Trần Nhân Tông

Sơ đồ phòng thi tại địa điểm thi Trường THPT Thăng Long

Sơ đồ phòng thi tại địa điểm thi Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng

Sơ đồ phòng thi tại địa điểm thi Trường THCS Lê Ngọc Hân

Sơ đồ phòng thi tại địa điểm thi Trường THCS Ngô Gia Tự

Sơ đồ phòng thi tại địa điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập

Sơ đồ phân luồng ngoài trường tại địa điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập

Sơ đồ phân luồng trong trườngtrường tại địa điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập