Quận Hai Bà Trưng tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn quận đợt 22 năm 2021
Ngày đăng 07/10/2021 | 11:35  | Lượt xem: 270

Thực hiện kế hoạch số 15932/SYT-NVY ngày 04/10/2021 của Sở Y tế Hà Nội và công văn số 3679/SYT-PCBTN ngày 04/10/2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội về “Tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 22”, Quận Hai Bà Trưng tổ chức triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn đợt 22 năm 2021.

Về đối tượng tiêm chủng của đợt này, quận thực hiện rà soát cho toàn bộ lực lượng tuyến đầu chống dịch theo Nghị quyết 21/NQ-CP và các đối tượng theo thứ tự ưu tiên trong phương án số 170/PA-UBND ngày 21/7/2021 về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Quận Hai Bà Trưng thực hiện tăng tốc tiến độ tiêm chủng, huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, phối hợp tối đa các lực lượng y tế được huy động trên địa bàn, phát huy tối đa năng lực tiêm chủng, sử dụng các dây chuyền tiêm đã được phân bổ, tăng cường và chủ động huy động tối đa các cơ sở y tế trên địa bàn (tư nhân, các bệnh viện Trung ương, Bộ, Ngành) tham gia tiêm chủng; tổ chức thêm các điểm lưu động, tổ chức các điểm tiêm đến gần dân nhất có thể như tại phường, tổ dân phố, không giới hạn số người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, giảm bớt thủ tục hành chính, bố trí nhân lực tham gia tiêm chủng làm việc toàn thời gian để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng ngay số vắc xin được phân bổ hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn nhất, hiệu quả, tăng tốc độ diện bao phủ và theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Người dân được khám sức khỏe trước khi tiêm 

Trung tâm Y tế quận xây dựng kế hoạch tiêm chủng hợp lý, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả, tránh hao phí vắc xin và sử dụng hết vắc xin trước hạn sử dụng; sử dụng vắc xin hạn sử dụng gần trước, tại mỗi điểm tiêm chủng chỉ tiêm 01 loại vắc xin ở cùng 01 thời điểm để tránh thắc mắc, đảm bảo công bằng, minh bạch cho đối tượng được tiêm.

Quy trình tiêm được bố trí một chiều, phân luồng rõ ràng, 
tuân thủ các quy định về giãn cách, không tụ tập đông người

Bên cạnh đó, Quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng trên các phương tiện thông tin đại chúng và sự cần thiết thực hiện tiêm sớm trong giai đoạn hiện nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Vắc xin tốt nhất là loại vắc xin được tiêm sớm nhất”, không để xảy ra tình trạng lựa chọn, chờ đợi để được tiêm loại vắc xin khác, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi đến điểm tiêm chủng để người dân yên tâm tham gia tiêm chủng.

Quan sát thực tế tại các điểm tiêm cho thấy, việc tổ chức tiêm chủng đảm an toàn tiêm chủng, đúng đối tượng và hiệu quả. Để phòng chống dịch, đối tượng tiêm chủng được lập danh sách và mời ra tiêm theo các khung giờ khác nhau, các điểm tiêm đều tuân thủ các quy định về giãn cách, không tụ tập đông người, quy trình tiêm được bố trí một chiều, phân luồng rõ ràng, cơ sở hạ tầng đảm bảo đáp ứng yêu cầu vật chất phục vụ tại điểm tiêm.