Quận Hai Bà Trưng tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)
Ngày đăng 17/06/2022 | 16:25  | Lượt xem: 92

Thực hiện kế hoạch số 1212/KH-KSBT ngày 06/6/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 06/6/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, từ ngày 13/6/2022, quận Hai Bà Trưng tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) tại các điểm tiêm trên địa bàn quận.

Mục tiêu của đợt tiêm chủng này nhằm củng cố, tăng cường miễn dịch phòng bệnh Covid-19 cho người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19  như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn quận. Ngoài ra, trong trường hợp bố trí được nguồn vắc xin có thể mở rộng đối tượng theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Mục tiêu cụ thể cần đạt được là trên 95% các đối tượng thuộc diện cần tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) sẽ được tiêm nhắc lại và đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin.

Vắc xin được sử dụng để tiêm nhắc lại lần 2 (mũi 4) là vắc xin mARN (vắc xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất), vắc xin do AstraZeneca sản xuất, vắc xin cùng loại với mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3). Lịch tiêm nhắc lần 2 (mũi 4) ít nhất 4 tháng sau liều nhắc lại lần 1 (mũi 3). Đối với người mắc Covid-19 sau tiêm mũi 3 thì sẽ trì hoãn tiêm 3 tháng sau ngày khỏi bệnh.

Thực tế tại các điểm tiêm chủng, công tác tiêm
đảm an toàn tiêm chủng, đúng đối tượng và hiệu quả

Việc tổ chức tiêm được thực hiện theo thứ tự ưu tiên và tiêm chủng miễn phí cho tất cả các đối tượng và tổ chức theo hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động theo Phương án số 170/PA-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quan sát thực tế tại các điểm tiêm, việc tổ chức tiêm chủng đảm an toàn tiêm chủng, đúng đối tượng và hiệu quả. Để phòng chống dịch Covid-19, đối tượng tiêm chủng được lập danh sách và mời ra tiêm theo các khung giờ khác nhau, các điểm tiêm đều tuân thủ các quy định về giãn cách, không tụ tập đông người, quy trình tiêm được bố trí một chiều, phân luồng rõ ràng, cơ sở hạ tầng đảm bảo đáp ứng yêu cầu vật chất phục vụ tại điểm tiêm.