Quận Hai Bà Trưng triển khai công tác thẩm định định kỳ, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản
Ngày đăng 05/05/2022 | 16:12  | Lượt xem: 134

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 28/01/2022 về công tác quản lý an toàn thực phẩm ngành nông lâm thủy sản trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2022, UBND quận chỉ đạo phòng Kinh tế tổ chức thẩm định định kỳ, đánh giá phân loại đợt 1 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn 10 phường: Minh Khai, Cầu Dền, Quỳnh Lôi, Thanh Lương, Đồng Tâm, Bách Khoa, Thanh Nhàn, Bạch Mai, Phố Huế, Đống Mác.

Tổng số cơ sở được thẩm định định kỳ, kiểm tra ký cam kết: 89, trong đó: 26 cơ sở xếp loại B; 13 cơ sở xếp loại C; không có cơ sở xếp loại A; 06 cơ sở chấp hành nội dung cam kết; 42 cơ sở nghỉ kinh doanh, vắng mặt.

Công tác đánh giá phân loại cơ sở đã góp phần làm chuyển biến nhận thức về an toàn thực phẩm của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Thành viên Tổ thẩm định kiểm tra hồ sơ tại cơ sở

Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh đã được khám sức khỏe và có kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ sở đều có địa điểm sản xuất phù hợp, có khoảng cách thích hợp với các nguồn ô nhiễm nhằm tránh gây ô nhiễm cho sản phẩm. Trang thiết bị sản xuất kinh doanh phù hợp, có biện pháp thực hiện phòng chống động vật gây hại, vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị sạch sẽ. Nguyên liệu và các yếu tố đầu vào sản xuất thực phẩm được các cơ sở chú trọng, quan tâm việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thông qua hóa đơn, hợp đồng mua bán, sổ ghi chép hàng ngày.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các cơ sở mới bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại nên nhiều cơ sở chưa hoàn thiện, bổ sung giấy tờ truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Số lượng cơ sở nghỉ kinh doanh khá nhiều.

Trong quá trình đánh giá phân loại các cơ sở, tổ thẩm định đã nhắc nhở các cơ sở đảm bảo chế độ vệ sinh thường xuyên, nâng cấp, cải tạo địa điểm phù hợp sản xuất kinh doanh. Tổ công tác cũng hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện hồ sơ đảm bảo các quy định của Luật an toàn thực phẩm.