Thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020
Ngày đăng 25/12/2020 | 16:15  | Lượt xem: 2160

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020.

Thông báo số 415/TB-UBND ngày 24/12/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tuyển dụng viên chức giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2020.

(Chi tiết tại đây)