Thực hiện cách ly y tế, thiết lập vùng cách ly
Ngày đăng 23/03/2020 | 10:30  | Lượt xem: 211

UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu Thực hiện cách ly y tế, thiết lập vùng cách ly.

Công văn số 328/UBND-YT ngày 20/3/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Thực hiện cách ly y tế, thiết lập vùng cách ly.

(Xem chi tiết tại đây)