Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đổi sổ cho Cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2022
Ngày đăng 20/06/2022 | 16:30  | Lượt xem: 47

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng; Kế hoạch số 726/KH-TTYT-DS ngày 22/4/2022 của Trung tâm Y tế quận về việc Tập huấn công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) năm 2022; Kế hoạch số 736/KH- TTYT-DS ngày 26/4/2022 về Đổi sổ ghi chép ban đầu về dân số (Sổ A0) năm 2022, từ ngày 11/6 đến hết ngày 19/6/2022, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đổi sổ cho Cộng tác viên DS-KHHGĐ năm 2022 với sự tham gia của 490 cộng tác viên thuộc 18 phường.

Tại các buổi tập huấn, báo cáo viên đã cung cấp đến Cộng tác viên các nội dung Thông tư số 01/TT-BYT ngày 10/01/2022 của Bộ Y tế về việc quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số, đặc biệt là các nội dung mới trong phiếu thông tin cơ bản hộ gia đình, phiếu thu tin, hệ thống báo cáo của Cộng tác viên, đồng thời giải đáp các tình huống thực tế phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ giúp các cộng tác viên tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình đi thu thập cập nhật thông tin biến động tại hộ gia đình trên địa bàn quản lý.

Quang cảnh buổi tập huấn

Công tác Đổi sổ ghi chép ban đầu về dân số (Sổ A0) năm 2022 là một hoạt động quan trọng nhằm triển khai thống nhất và đồng bộ hệ thống các mẫu sổ ghi chép ban đầu về dân số, các mẫu phiếu thu tin và mẫu biểu báo cáo thống kê chuyên ngành dân số đồng thời phối hợp với các ngành để thống nhất thông tin và dữ liệu dân cư Quốc gia góp phần nâng cao chất lượng thông tin dân số phục vụ quản lý và điều hành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân số trong giai đoạn tiếp theo.