Về việc tạm dừng một số hoạt động có nguy cơ lây lan dịch Covid-19
Ngày đăng 12/05/2021 | 11:25  | Lượt xem: 561

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo tạm dừng một số hoạt động có nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trên địa bàn.

Công văn số 689/UBND-YT ngày 11/5/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tạm dừng một số hoạt động có nguy cơ lây lan dịch Covid-19.

(Chi tiết tại đây)

(Cônng văn số 1408/UBND-KGVX)