Về việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 12/05/2021 | 10:47  | Lượt xem: 675

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Công văn số 686/UBND-YT ngày 11/5/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 05/5/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)

(Chỉ thị số 12/CT-UBND)