giáo dục y tế

Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt
Ngày đăng 21/11/2017 | 12:12

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, ngày 16/11/2017, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt. Tham gia lớp tập huấn là 50 cán bộ là Trưởng trạm Y tế và cán bộ chuyên trách chương trình.

     Thực hiện Kế hoạch kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, ngày 16/11/2017, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt. Tham gia lớp tập huấn là 50 cán bộ là Trưởng trạm Y tế và cán bộ chuyên trách chương trình.

     Ths Vũ Kiên Trung – Khoa Sức khỏe môi trường và sức khỏe trường học -  Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội - Giảng viên lớp tập huấn đã hướng dẫn cho các học viên về sử dụng và bảo quản bể lọc nước hộ gia đình.

     Các nội dung chủ yếu của buổi tập huấn bao gồm: các loại hình cấp nước sạch, một số biện pháp làm sạch nước, các biện pháp giữ gìn và bảo quản nguồn nước sạch, các chỉ tiêu xét nghiệm chất lượng nước.

     Cũng tại lớp tập huấn, giảng viên và học viên đã tích cực trao đổi các khó khăn, thắc mắc để cùng đưa ra biện pháp cải thiện, tháo gỡ những vấn đề thường gặp trong quá trình thực hành tại cộng đồng. Qua đó, các cán bộ y tế được nâng cao kiến thức và kỹ năng trong hoạt động giám sát vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt.

                                                                                     Tạ Thị Nga – TTYT Quận Hai Bà Trưng