giáo dục y tế

Hội thi “Tin học trẻ” quận Hai Bà Trưng năm học 2017 – 2018
Ngày đăng 20/03/2018 | 12:14

Sáng ngày 16/3/2018, tại Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị, Ban thường vụ Quận Đoàn - Hội đồng Đội Quận phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hai Bà Trưng, tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” quận Hai Bà Trưng năm học 2017 – 2018.

         Hội thi năm nay có sự tham gia của 65 thí sinh đến từ các Liên đội Tiểu học và THCS trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng. Các thí sinh tham gia đua tài tại 2 bảng: Bảng A khối Tiểu học - 35 thí sinh; Bảng B khối THCS - 30 thí sinh. Đặc biệt ở Hội thi năm nay có sản phẩm phần mềm sáng tạo "phần mềm học toán"; “Thư viện động vật”; “An toàn giao thông”; “A good student” do các bạn học sinh đến từ Liên đội Tiểu học Bà Triệu, Tiểu học Lê Văn Tám và THCS Lê Ngọc Hân tham dự. Các sản phẩm phần mềm sáng tạo có nhiều ý tưởng mang tính ứng dụng thực tế cao...

       Hội thi được tổ chức hàng năm, với mục tiêu khuyến khích thanh thiếu nhi tại các Liên đội trong toàn Quận tích cực tham gia học tập, nghiên cứu làm chủ công nghệ thông tin. Đồng thời, thông qua hội thi phát hiện các tài năng trẻ về công nghệ thông tin, góp phần phát triển phong trào học tập, ứng dụng công nghệ thông tin và đào tạo nguồn nhân lực trẻ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

                                                                                            Văn phòng Quận đoàn Hai Bà Trưng