GIỚI THIỆU ĐẢNG BỘ QUẬN GIỚI THIỆU ĐẢNG BỘ QUẬN

Quận Hai Bà Trưng được thành lập ngày 31-5-1961 với tên gọi lúc đó là Khu phố Hai Bà Trưng. Đảng bộ quận Hai Bà Trưng được thành lập ngày 09-6-1961 theo Nghị quyết số 123-NQ/ĐBHN ngày 09-6-1961 của Thành ủy Hà Nội.

Quận Hai Bà Trưng nằm ở phía Đông Nam nội thành Hà Nội, là địa bàn có vinh dự được mang tên hai vị Nữ anh hùng đầu tiên trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc: Hai Bà Trưng Trắc và Trưng Nhị.

Quận Hai Bà Trưng phía Đông giáp sông Hồng, qua bờ sông là quận Long Biên; phía Tây giáp quận Đống Đa và một phần nhỏ giáp quận Thanh Xuân; phía Nam giáp quận Hoàng Mai; phía Bắc giáp quận Hoàn Kiếm. Diện tích tự nhiên của Quận: 10,09km² với dân số là: 33,7 vạn người.

Quận Hai Bà Trưng nằm trên nền đất xưa vốn thuộc các tổng Hậu Nghiêm (sau đổi là Thanh Nhàn), Tả Nghiêm (sau đổi là Kim Liên), Tiền Nghiêm (sau đổi là Vĩnh Xương), huyện Thọ Xương, một số tổng của huyện Thanh Trì và vùng thái ấp của thượng tướng Trần Khát Chân từ Ô Cầu Dền(đầu đường Trần Khát Chân) đi xuống hết Bạch Mai, tới các phường có tên Mai (Mai Động, Tương Mai nay thuộc quận Hoàng Mai). Trước 1961, cùng với Bạch Mai, Mai Động, Hoàng Mai đều thuộc quận VII. Từ 1961 là khu Hai Bà Trưng. Từ tháng 6 năm 1981 là quận Hai Bà Trưng.

Quận Hai Bà Trưng được thành lập ngày 31-5-1961 với tên gọi lúc đó là Khu phố Hai Bà Trưng. Đảng bộ quận Hai Bà Trưng được thành lập ngày 09-6-1961 theo Nghị quyết số 123-NQ/ĐBHN ngày 09-6-1961 của Thành ủy Hà Nội. Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời khu phố Hai Bà Trưng gồm 19 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, đ/c Nguyễn Công Nhân được bầu là Bí thư Quận ủy, đ/c Lê Văn Ba và đ/c Đỗ Bích được bầu làm Phó Bí thư Quận ủy.

50 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng đã trải qua 24 kỳ Đại hội. Năm 2010, thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 36-KH/TU ngày 23/10/2009 của Thành uỷ Hà Nội về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII, kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã long trọng tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đại hội được tiến hành từ ngày 5-8 đến ngày 7-8-2010 tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận. Về dự Đại hội có 228 đại biểu đại diện cho 109 tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ. Với chủ đề "Phát huy truyền thống 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, huy động mọi nguồn lực, đoàn kết, đổi mới - dân chủ - kỷ cương, xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển toàn diện, bền vững", Đại hội đã tập trung trí tuệ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII (giai đoạn 2005 - 2010), đi sâu phân tích, làm rõ những mặt còn khuyết điểm, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực; xác định mục tiêu phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để phát triển quận Hai Bà Trưng toàn diện, bền vững trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XXIV gồm 47 đồng chí. Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm: 13 đồng chí, bầu UBKT Quận ủy gồm: 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Thành ủy viên - Phó Bí thư Quận ủy khóa XXIII đã được tín nhiệm bầu làm Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn Tôn Lương - Phó Bí thư thường trực Quận ủy khóa XXIII - Chủ tịch HĐND Quận tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư thường trực Quận ủy; đồng chí Phan Tiến Bình - Phó Bí thư Quận ủy khóa XXIII - Chủ tịch UBND Quận tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Quận ủy; đồng chí Vũ Đại Phong - Ủy viên thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy được bầu làm Phó Bí thư Quận ủy.

Chặng đường phát triển 50 năm qua của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã khẳng định rõ dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết chung sức, chung lòng của toàn dân việc gì chúng ta cũng làm được và giành được những thành tựu quan trọng. Với truyền thống đấu tranh cách mạnh vẻ vang, tự hào với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - một tài sản tinh thần vô giá; phát huy những kinh nghiệm, thành tựu quan trọng đạt được, với sức mạnh nội lực của mình, Đảng bộ và nhân dân quận Hai Bà Trưng tin tưởng và quyết tâm sẽ đạp bằng khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội giai đoạn 2010 - 2015, để quận Hai Bà Trưng phát triển nhanh và bền vững trong thế kỷ XXI và trở thành một trung tâm đô thị phát triển năng động của Thủ đô Hà Nội. Trong nhịp bước khẩn trương và khí thế của tiến trình đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Đảng bộ và nhân dân Quận Hai Bà Trưng đã, đang và nhất định sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang hào hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, góp phần xây dựng Thủ đô xứng tầm với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước; đưa Quận Hai Bà Trưng chủ động hội nhập và phát triển hướng tới mục tiêu giàu đẹp, văn minh, công bằng, dân chủ trong thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tin của cả nước và Thủ đô về Quận Hai Bà Trưng Anh hùng./.