GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chức năng nhiệm vụ Hội đồng nhân dân quận

Ngày đăng 25/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 197
...

Thường trực Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 25/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 221
    Nhiệm kỳ 2016-2021   - Chủ tịch HĐND quận: Đ/c Đinh Thị Lan Duyên - Phó chủ tịch HĐND quận: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó chủ tịch...