Hoạt động các phường

Đảng ủy phường Cầu Dền tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng
Ngày đăng 03/01/2018 | 02:58

Sáng ngày 27/12/2017, Đảng ủy phường Cầu Dền đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng .

            Báo cáo viên của Hội nghị là đồng chí  đồng chí Đào Tiến Dũng – Báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị, lịch sử đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

           Về phía đại biểu phường có đồng chí Trần Thị Kim Oanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Trần Thị Phương Thảo – Phó Bí thư, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH, và toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

        Hội nghị đã được nghe đồng chí báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản 04 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) gồm : Nghị quyết số 18-NQ/TW về  “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị  tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

          Việc học tập, quán triệt các Nghị quyết là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị và cá nhân

          Kết thúc Hội nghị, Đảng ủy phường Cầu Dền đã yêu cầu các cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu sâu 04 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. Các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở cơ sở, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. 

                                                                        Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường