Hoạt động các phường

Phường Bách Khoa tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và phát động phong trào năm 2018
Ngày đăng 03/01/2018 | 05:01

Sáng ngày 22/12/2017, UBND phường Bách Khoa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018.

       Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hiền – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Hai Bà Trưng; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Minh - Phó Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Văn Khang – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí trưởng các ngành đoàn thể chính trị- xã hội; tổ chức xã hội của phường và các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2017.

       Năm 2017, phường Bách Khoa đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động gắn với những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của phường. Các cuộc vận động, phong trào thi đua như phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… đã được tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong toàn phường tích cực hưởng ứng.

     Qua các phong trào thi đua, nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được nhân rộng, lập thành tích xuất sắc trên từng lĩnh vực, góp phần tích cực vào việc xây dựng chính quyền, cơ sở vững mạnh nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương. UBND thành phố đã tặng bằng khen cho tập thể cán bộ và nhân dân phường Bách Khoa và tặng bằng khen cho cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Khang – Chủ tịch UBND phường. 

       Phát động phong trào thi đua năm 2018, ông Nguyễn Văn Khang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm: Tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn phường; Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt…. Đề nghị  các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phường tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững; đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

                                                                                        Minh Thuận - UBND phường Bách Khoa