Hoạt động các phường

Hoạt động của Hội đồng nhân dân phường Phố Huế
Ngày đăng 09/03/2018 | 05:24

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5 - HĐND phường Phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngay từ đầu năm 2018, HĐND phường Phố Huế đã xây dựng và triển khai Chương trình công tác; Chương trình giám sát và nội dung các phiên họp trong năm. Trên cơ sở đó, ban Pháp chế và ban Kinh tế xã hội HĐND phường xây dựng chương trình và kế hoạch giám sát cụ thể.

       Tháng 2/2018, Thường trực HĐND phường Phố Huế xây dựng kế hoạch giám sát công tác phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đối với UBND phường, tập trung giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch chăm lo, phục vụ nhân dân trên địa bàn phường Phố Huế đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018. Nội dung giám sát bao gồm: công tác chăm lo và thăm hỏi các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; việc giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn. Thành viên đoàn giám sát làm việc thông qua báo cáo, làm việc trực tiếp với UBND phường và tiến hành khảo sát thực tế.

       Qua giám sát, đoàn đã hoàn thiện báo cáo, ra thông báo kết luận, việc thực hiện công tác chăm lo và thăm hỏi các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước; thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, sự quan tâm của Đảng, nhà nước và của nhân dân đối với những người đã hy sinh cống hiến vì nền độc lập, tự do thống nhất Tổ quốc; tinh thần tương thân tương ái đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, UBND phường đã tập trung thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo nhân dân trên địa bàn đón tết vui tươi, an toàn.

        Bên cạnh đó, đại biểu HĐND phường thực hiện tốt công tác tiếp dân theo lịch phân công, thường xuyên bám sát địa bàn, ghi nhận ý kiến của cử tri, chuyển các thông tin, những bức xúc của nhân dân về thường trực HĐND phường để tổng hợp, có kiến nghị giải quyết kịp thời.

       Thời gian tới, Thường trực HĐND và đại biểu HĐND phường sẽ bám sát và thực hiện chương trình công tác, chương trình giám sát đã đề ra, phân công cụ thể, đảm bảo thực hiện có hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND phường.

                                                                                                    Dương Thu Hường- Phường Phố Huế