Hoạt động các phường

Hội nghị Đại biểu nhân dân phường Đống Mác lần thứ XVIII bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở năm 2018
Ngày đăng 09/03/2018 | 05:31

Hội nghị Đại biểu nhân dân phường Đống Mác lần thứ XVIII bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở năm 2018

       Sáng ngày 09 tháng 3 năm 2018, tại hội trường 190 phố Lò Đúc, phường Đống Mác tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân phường Đống Mác lần thứ XVIII  bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở năm 2018. Tới dự hội nghị có đồng chí Quách Ngọc Thủy - Phó trưởng Phòng Văn hóa & Thông tin quận Hai Bà Trưng; đồng chí Trần Anh - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Đỗ Quốc Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ phường; trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ,Trưởng ban CTMT địa bàn dân cư, đại diện BGH các trường học; các đại biểu đại diện cho 27 tổ dân phố trên địa bàn phường.

       Trong báo cáo kết quả một năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân lần thứ XVII do Ông Bùi Đình Trọng - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phường trình bày đã nhấn mạnh: năm 2017 nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân đề ra trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh- quốc phòng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định và có phần cải thiện. Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động chào mừng các ngày lễ lớn... ngày càng đi vào chiều sâu, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Chương trình hành động năm 2018 đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp thực hiện bám sát các nội dung, tiêu chí của phong trào, phấn đấu vượt chỉ tiêu 86% gia đình văn hóa, 72% tổ dân phố văn hóa, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2018.

       Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Anh- Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được trong phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017, đồng thời, đề nghị trong thời gian tới UBND, UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy các chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng phường Đống Mác ngày càng văn minh, giàu đẹp.

                                                

                                                                                        Văn Đình Nhung - UBND phường Đống Mác