Hoạt động các phường

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018
Ngày đăng 21/05/2018 | 02:51

Ngày 2/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề: "Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”.

         Theo đó, mục tiêu 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các gia đình nghèo, trẻ em vùng khó khăn, dân tộc thiểu số được quan tâm, hỗ trợ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí an toàn, bổ ích cho trẻ em trong dịp hè gắn với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức Diễn đàn trẻ em trên địa bàn.

         UBND các quận, huyện, thị xã đầu tư kinh phí xây dựng hoặc nâng cấp sửa chữa, bổ sung trang thiết bị vui chơi cho trẻ em ở ít nhất 5 điểm vui chơi tại cộng đồng (ưu tiên cho các địa bàn khó khăn, vùng dân tộc thiểu số).

         Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh xã, phường và các phương tiện thông tin đại chúng về chủ đề, thông điệp Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

          Tổ chức các chiến dịch truyền thông về phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, đặc biệt phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; tiến hành cải tạo môi trường sống đảm bảo an toàn cho trẻ em tại gia đình, nhà trường và cộng đồng. Tổ chức các cuộc thi với chủ đề phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Tổ chức các lớp dạy kỹ năng sống cho trẻ em, cung cấp các kiến thức, kỹ năng sử dụng thế giới công nghệ số một cách thông minh, an toàn, lành mạnh, phòng tránh nguy cơ bị xâm hại khi sử dụng thế giới công nghệ số.

          Tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp, tạo cơ hội cho trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến trẻ em và hướng dẫn trẻ em đưa ra các biện pháp ngăn ngừa, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

          Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bể bơi; Bổ sung trang thiết bị vui chơi giải trí, sân chơi cho trẻ em tại cộng đồng. Tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực các tổ chức, cá nhân trong nước và Quốc tế hỗ trợ cho trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng; đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi, cơ sở vật chất, bể bơi, trang thiết bị vui chơi giải trí, sân chơi cho trẻ em tại cộng đồng; tổ chức thăm, tặng quà, trao học bổng, nhận đỡ đầu, hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình, phục hồi chức năng.... cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng khó khăn, dân tộc thiểu số.

           Huy động sự tham gia của các cơ quan báo chí, cá nhân (đặc biệt là đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên các thôn, tổ dân phố) để phát hiện các hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em. Đồng thời, tập trung giải quyết và can thiệp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả trẻ em bị bạo lực, xâm hại/lạm dụng trên địa bàn; Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2018. Biểu dương, động viên các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia và có nhiều thành tích nổi bật trong Tháng hành động vì trẻ em...