Thành công của Đại hội đại biểu Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng lần thứ IV nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 17/05/2022 | 15:45  | Lượt xem: 251

Thực hiện Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam, ngày 13/5/2022, Đại hội đại biểu Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng lần thứ IV nhiệm kỳ 2016-2021 được long trọng tổ chức tại Trung tâm chính trị quận.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đại biểu Thành phố: Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh - Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố Hà Nội. Đại biểu lãnh đạo Quận: Ông Nguyễn Duy Sơn - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị quận; bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận; bà Lê Bích Hằng - Quận uỷ viên, Trưởng phòng Nội vụ Quận; cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, đoàn thể thuộc quận. Đặc biệt có 151 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có: Ông Trương Nho Quang - Chủ tịch Hội Khuyến học quận khoá III; ông Cấn Văn Đa - Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo quận; bà Trương Hồng Diệp - Uỷ viên thường vụ Hội Khuyến học quận khoá III; bà Nguyễn Kim Dung - Uỷ viên thường vụ Hội Khuyến học khoá III, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận; ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ, Uỷ viên thường vụ Hội Khuyến học quận khoá III.

Ông Trương Nho Quang - Chủ tịch Hội Khuyến học quận khoá III thay mặt Đoàn chủ tịch Điều hành đại hội 

Đại hội rất vui mừng được nhận những bó hoa tươi thắm của các đơn vị chúc mừng..

Phát huy tinh thần của Đại hội “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đã tập trung nghe Bà Trương Hồng Diệp, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ công tác khuyến học khoá IV nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ III (2016-2021), công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt được nhiều thành tựu: Công tác tham mưu, triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quyết định của Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; công tác tuyên truyền, tập huấn, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể góp phần vào công tác khuyến học, khuyến tài đạt kết quả tốt; công tác tổ chức, phát triển hội viên; xây dựng quỹ khuyến học; kết quả thực hiện xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bà Trương Hồng Diệp - Uỷ viên thường vụ Hội Khuyến học quận khoá III 
thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo Đại hội

Đại hội khẳng định 5 năm qua, hoạt động của nhiệm kỳ 2016-2021 đánh dấu bước phát triển không ngừng của Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng, với tinh thần trách nhiệm của đội ngũ làm công tác khuyến học luôn tâm huyết chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, có tính thuyết phục cao. Chính trên nền tảng đó, Hội Khuyến học Quận đã phát huy những thành tựu, tích cực tư duy, tích lũy, đoàn kết, thống nhất ý chí và hoạt động để phấn đấu hoàn thành chương trình hoạt động do Đại hội Hội Khuyến học quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra.

Đại hội cũng đề ra phương hướng công tác khuyến học nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội Khuyến học quận với 05 chỉ tiêu chủ yếu và 07 nhiệm vụ trọng tâm nội dung lớn: Công tác tổ chức Hội; công tác xây dựng quỹ; công tác tuyên truyền; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, coi đây là nhiệm vụ trong tâm toàn khoá, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần quyết tâm cao và tôn chỉ, mục đích, Đại hội kêu gọi cán bộ, hội viên Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng hãy đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng lần thứ IV nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần tích cực vào thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng, chính quyền, quận Hai Bà Trưng.

Đại hội chứng kiến tuyên bố miễn nhiệm của Ban chấp hành Hội Khuyến học Quận khoá III nhiệm kỳ 2016-2021 và giới thiệu nhân sự, thông qua danh sách Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng khoá IV nhiệm kỳ 2021-2026 với sự nhất trí cao của Đại hội gồm:

- Bà Trương Hồng Diệp - Chủ tịch Hội Khuyến học quận  khoá IV.

- Ông Cấn Văn Đa - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học quận khoá IV.

- Ông Trương Nho Quang - Thường trực Hội Khuyến học quận khoá IV.

- Các vị Ủy viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học quận khoá IV gồm: Ông Nguyễn Duy Hưng - Phó trưởng ban Tuyên giáo quận; bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn lao động quận; bà Nguyễn Thị Thuý Hường - Giám đốc công ty cổ phần dịch vụ trường học Quang Minh; bà Bùi Thị Hoan - Chủ tịch Hội Khuyến học phường Bạch Mai.

Ban chấp hành khoá khoá IV nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Ngọc Minh - Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hà Nội đã khẳng định: Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Khuyến học Quận Hai Bà Trưng đã chủ động bám sát các nội dung hướng dẫn của Thành phố, Quận và nhiệm vụ của các địa phương, đồng thời được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể. Các cấp Hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện các mặt công tác, trong điều kiện vừa hoạt động vừa phòng chống dịch Covid-19. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã có nhiều chuyển biến quan trọng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng phát biểu ghi nhận những đóng góp của Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng với Quận trong thời gian qua. Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ, hội viên Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ trong khoá IV nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội khen thưởng 26 tập thể và 39 cá nhân có thành tích
trong công tác khuyến học quận nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội cũng công bố các quyết định của UBND quận Hai Bà Trưng, khen thưởng 26 tập thể và 39 cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học quận nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đại biểu Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rực rỡ và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.