Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Quận ủy họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 30/06/2020 | 12:27  | Lượt xem: 160

Ngày 23/6/2020, đồng chí Nguyễn Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Quận ủy.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Quận ủy, HĐND, UBND quận, công tác cải cách tư pháp được thực hiện hiệu quả, góp phần quan trọng vào giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan tư pháp quận, các phường đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, các văn bản của Thành phố, quận về công tác cải cách tư pháp. Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện thường xuyên, phù hợp với từng đối tượng. Quy chế phối hợp giữa 3 ngành được lãnh đạo từng ngành quan tâm và chỉ đạo; công tác điều tra, truy tố, xét xử có những chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng lên rõ rệt, nhiều vụ án đã được điều tra khám phá kịp thời, chất lượng hồ sơ các vụ án được nâng cao, việc tranh tụng tại phiên toà được đẩy mạnh. Công tác giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố dần đi vào nền nếp. Công tác thi hành án dân sự được quan tâm, nhiều vụ việc tồn đọng từng bước được thi hành. Đội ngũ cán bộ, công chức, chiến sĩ của các cơ quan tư pháp Quận có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Quận đã quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa trụ sở và mua sắm các phương tiện, trang bị phục vụ công tác. Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp ngày càng được chú trọng. Đối với những vụ việc còn có khó khăn, vướng mắc đã có sự vào cuộc, phối hợp đồng bộ của các cơ quan tư pháp, các phường để đề xuất phương hướng giải quyết. Vai trò của các cơ quan dân cử trong giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Nam – Bí thư Quận ủy đã nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, tập huấn pháp luật cho nhân dân, đảm bảo người dân nhận thức đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm để chủ động thực hiện các quy định của pháp luật, quan tâm xây dựng phương  pháp, mô hình tuyên truyền hiệu quả. Thường xuyên cập nhật tủ sách pháp luật, tăng cường tuyên truyền các Bộ Luật, Luật mới có hiệu lực trong năm 2020 tới nhân dân trên địa bàn Quận. Nâng cao hiệu quả việc thực hiện công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm; thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng trong xét xử. Tổ chức thực hiện nghiêm túc và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự, hành chính. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp Thành phố trong việc tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình giải quyết các vụ việc, vụ án. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ tư pháp. Đội ngũ cán bộ tư pháp ở cơ sở cần tăng cường việc nghiên cứu văn bản pháp luật, dành thời gian cho công tác tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật. Quan tâm công tác phân loại tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố. Triển khai có hiệu quả kế hoạch kiểm tra tình hình tiếp nhận, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của công an các phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2020; đánh giá việc thực hiện các kết luận sau đợt kiểm tra năm 2019.