Công văn số 299/MTTQ ngày 10/9/2021 của Ủy ban MTTQ VIệt Nam quận Hai Bà Trưng về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo Công văn số 1371/MTTQ-BTT ngày 09/9/2021
Ngày đăng 10/09/2021 | 14:54  | Lượt xem: 432

Ủy ban MTTQ VIệt Nam quận Hai Bà Trưng ký ban hành Công văn hỗ trợ các đối tượng khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo Công văn số 1371/MTTQ-BTT ngày 09/9/2021.

Công văn số 299/MTTQ ngày 10/9/2021 của Ủy ban MTTQ VIệt Nam quận Hai Bà Trưng về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo Công văn số 1371/MTTQ-BTT ngày 09/9/2021.

(Chi tiết tại đây)