Công văn số 924-CV/QU ngày 25/4/2022 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc thực hiện Thông báo số 739-TB/TU, ngày 20/4/2022 của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 29/04/2022 | 22:10  | Lượt xem: 105

Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện Thông báo số 739-TB/TU, ngày 20/4/2022 của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Công văn số 924-CV/QU ngày 25/4/2022 của Quận ủy Hai Bà Trưng về việc thực hiện Thông báo số 739-TB/TU, ngày 20/4/2022 của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)