Hội LHPN quận Hai Bà Trưng tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng
Ngày đăng 04/06/2020 | 11:06  | Lượt xem: 480

Sáng ngày 01/6/2020, Ban thường vụ Hội LHPN quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị phản biện, góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI.

Đến dự có đồng chí Vũ Ngọc Hòa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; cùng dự có 50 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN quận, Chủ tịch và Phó Chủ tịch 23 hội cơ sở trong quận.

Sau phần gợi ý tọa đàm của đồng chí Nguyễn Hiền Phương - Phó Chủ tịch Hội LHPN quận, 09 đại biểu đại diện các cơ sở Hội thay mặt các tầng lớp phụ nữ trong quận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gồm: dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021-2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế, xã hội 05 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 05 năm 2021-2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tham gia góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV trình Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Các ý kiến cơ bản đồng tình, nhất trí với dự thảo các văn kiện, đánh giá các văn kiện được các Ban soạn thảo xây dựng công phu, bố cục chặt chẽ, đảm bảo chất lượng nội dung, đầy đủ số liệu; thẳng thắn góp ý vào chủ đề Đại hội, đề nghị sửa một số nội dung, câu chữ cho phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân nói chung và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn quận nói chung, đặc biệt các ý kiến tập trung vào các vấn đề có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Hội LHPN quận khẳng định: Tất cả các ý kiến tham gia trực tiếp tại hội nghị và các ý kiến góp ý bằng văn bản sẽ được Hội LHPN quận tiếp thu, tổng hợp đầy đủ theo từng loại văn kiện và hướng dẫn tổng hợp của Quận ủy. Thông qua hoạt động góp ý này, Ban thường vụ Hội LHPN quận mong muốn các ý kiến thể hiện trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết của cán bộ, hội viên và phụ nữ quận Hai Bà Trưng sẽ được các cấp ủy bổ sung, hoàn thiện vào các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp.