Hội nghị báo cáo viên cấp Quận tháng 7 năm 2020
Ngày đăng 20/07/2020 | 08:50  | Lượt xem: 362

Trong những tháng cuối năm 2019, đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Nhờ các chủ trương đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị các cấp và mọi tầng lớp Nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Việt Nam đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Sau khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, ngày 05/6/2020, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 77-KL/TW “Về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước”. Thực hiện Công văn số 2551-CV/ BTGTU, ngày 24/6/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 7 với nội dung Thông báo Kết luận số 77-KL/TW, ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị.

Tiến sĩ  Nguyễn Minh Phong - Biên tập viên cao cấp, Phó Vụ trưởng, Phó Ban Tuyên truyền lý luận, Thư ký Hội đồng khoa học nghiệp vụ Báo Nhân dân là báo cáo viên tại hội nghị.  Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tới dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị còn có sự tham gia của 329 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận; Thường trực HĐND quận; lãnh đạo UBND quận; Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận; lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc quận; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, tuyên giáo đảng ủy; báo cáo viên cấp cơ sở; Bí thư các chi bộ dân cư của 18 phường; Báo cáo viên cấp cơ sở các TCCS Đảng trực thuộc Quận ủy; Báo cáo viên cấp quận; Thành viên Tổ dư luận xã hội quận; Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng quận.

Tại hội nghị, TS Nguyễn Minh Phong phân tích những ảnh hưởng to lớn của dịch bệnh Covid-19 tới chính trị, kinh tế, văn hóa, đời sống xã hội của thế giới và đặc biệt đối với Việt Nam; những kết quả tích cực mà Việt Nam đạt được trong công cuộc phòng, chống dịch, ổn định đời sống nhân dân; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong công tác khắc phục hậu quả, phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch.

Hội nghị báo cáo viên cấp Quận cung cấp các thông tin giá trị, phục vụ hữu ích cho công tác tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ khắc phục tác động của dịch bệnh, phát triển kinh tế đất nước theo tinh thần Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, cũng như góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền miệng của Quận.