Hướng dẫn Công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Ngày đăng 18/06/2020 | 10:30  | Lượt xem: 308

Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng hướng dẫn Công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Hướng dẫn số 73/HD-BTGQU ngày 15/6/2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về hướng dẫn Công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)