Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025
Ngày đăng 06/04/2020 | 10:27  | Lượt xem: 1003

Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng hướng dẫn thông tin, tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025.

Hướng dẫn số 70-HD/BTGQU ngày 03/4/2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về thông tin, tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025.

(Xem chi tiết tại đây)