Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020)
Ngày đăng 13/04/2020 | 10:30  | Lượt xem: 360

Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020)

Hướng dẫn số 71-HD/BTGQU ngày 09/4/2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng về tuyên truyền Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020).

(Xem chi tiết tại đây)