Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)
Ngày đăng 09/11/2020 | 16:20  | Lượt xem: 244

Trong lịch sử Việt Nam, từ năm 1930 đến nay, trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào cũng có sự đóng góp quan trọng của tổ chức Mặt trận. Sau khi Đảng thành lập và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam.

Các hình thức tổ chức hoạt động của Mặt trận trong các giai đoạn lịch sử có những tên gọi như: Hội Phản đế đồng minh (1930 - 1935), Hội Phản đế liên minh (1935 - 1936), Mặt trận thống nhất Nhân dân Phản đế Đông Dương (1936-1938), Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1938-1940), Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế (1940-1941), Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (1941), Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (1946), Mặt trận Liên - Việt (1951), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955, 1977), Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam (1960), Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam (1968) và ngày nay thống nhất tên gọi là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, trong suốt 90 năm qua, MTTQ Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của Nhân dân, tiêu biểu cho truyền thống đoàn kết dân tộc, là biểu tượng về lòng tự hào, tự tôn dân tộc, là trí tuệ, sức mạnh không gì lay chuyển nổi của các thế hệ người Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, trong những năm qua, MTTQ Việt Nam Quận Hai Bà Trưng đã thực sự thể hiện vai trò nòng cốt trong tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các phong trào thi đua, cuộc vận động của MTTQ đã đáp ứng nguyện vọng thiết thực của Nhân dân, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp Nhân dân. Thông qua đó, tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.  

Trong những ngày này, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, MTTQ các cấp Quận Hai Bà Trưng đã và đang sôi nổi tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thi đua thiết thực, ý nghĩa. Ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp; Tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò MTTQ các cấp Quận Hai Bà Trưng trong thời kỳ mới”; Tổ chức gặp mặt tri ân, tọa đàm, mít tinh kỷ niệm; Tham gia Liên hoan văn nghệ “Bài ca đại đoàn kết” do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức đồng thời tổ chức liên hoan văn nghệ “Vang mãi bài ca Đại đoàn kết”, với sự tham gia của các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường; Hướng dẫn 100% địa bàn dân cư, tổ dân phố tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổ chức khánh thành “Tuyến đường tranh tường bích họa - thân thiện môi trường” tại phường Quỳnh Lôi.

 Triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong Quận đã triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020 với sự chung tay của các cơ quan đơn vị, nhà hảo tâm, đã vận động được tổng số tiền trên 2,1 tỷ đồng; đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố 200 triệu đồng, trao tặng 02 nhà đại đoàn kết, nhiều hoạt động hỗ trợ, trợ cấp đột xuất khác. Tổng số tiền đã hỗ trợ từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong năm là 2 tỷ 591 triệu đồng.

Trong những ngày qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã phát động các tổ chức, cơ quan đơn vị và Nhân dân ủng hộ Miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Với tinh thần tương thân tương ái, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng chỉ sau hơn 3 tuần triển khai, qua 02 đợt toàn Quận đã vận động ủng hộ được tổng số tiền 2,2 tỷ đồng, đã chuyển toàn bộ số tiền trên về Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố kịp thời hỗ trợ Nhân dân các tỉnh Miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Với những cống hiến đóng góp, cố gắng nỗ lực của các thế hệ cán bộ Mặt trận và các tầng lớp Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng trong những năm qua đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 02 cờ thi đua xuất sắc, 02 bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội, 02 bằng khen của Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam cùng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp, chính là sự ghi nhận đánh giá cao những thành tích đã đạt được của MTTQ Việt Nam các cấp Quận Hai Bà Trưng.

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm của MTTQ Việt Nam, các tầng lớp Nhân dân và cán bộ Quận Hai Bà Trưng tiếp tục thi đua phấn đấu, phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, góp sức xây dựng quận, Thủ đô và đất nước ngày càng hiện đại, văn minh và giàu đẹp, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công.