Kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10/2020
Ngày đăng 06/10/2020 | 10:12  | Lượt xem: 888

Năm 2020, Người cao tuổi trên thế giới Kỷ niệm 30 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 - 01/10/2020) kể từ khi Liên Hiệp Quốc khởi xướng.

Liên Hiệp Quốc đã sớm chú ý tới các vấn đề liên quan đến Người cao tuổi và thấy cần thiết phải rà soát về hiệu lực và tính khả thi triển khai thực hiện của Chương trình hành động quốc tế dài hạn về Người cao tuổi; phát động Năm Quốc tế Người cao tuổi (1982); thông qua biểu tượng “Cây đa” biểu trưng cho Người cao tuổi. Bằng việc đề ra Ngày Quốc tế Người cao tuổi, Liên Hiệp Quốc mong muốn cộng đồng nhận thức rõ hơn về thực tế về Người cao tuổi, thấy rõ khả năng to lớn của Người cao tuổi đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng xã hội. Đồng thời cũng lưu ý cộng đồng trên toàn thể giới về hiện tượng, đó là sự già hóa dân số và trong tương lai không xa về “Kỷ nguyên của Người cao tuổi”. Từ đó đến nay, hàng năm ngày Quốc tế Người cao tuổi được tổ chức trọng thể ở Việt Nam và hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Việc quyết định lấy ngày 01/10 hàng năm là ngày Quốc tế Người cao tuổi cũng phù hợp với đạo lý và truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam; phù hợp với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về Người cao tuổi nên nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của nhân dân cả nước.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước cũng có nhiều văn bản, chỉ thị mà đặc biệt là ngày 23/9/2009, Quốc hội thông qua luật Người cao tuổi, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có viết: “…Nhà nước có chính sách cho Người cao tuổi…”, “…nhằm lãnh đạo toàn dân tổ chức thực hiện tốt việc chăm sóc, phát huy người cao tuổi, tạo những điều kiện thiết thực giúp đỡ người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân…”.

Ngày nay, Đảng, nhà nước coi Người cao tuổi là lớp người có công sinh thành nuôi dạy con cháu, là lớp người đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý về nhiều mặt, có uy tín, có vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội: “Thật sự là một bộ phận hợp thành nguồn lực nội sinh quý giá của dân tộc”.

Báo cáo chính trị Đại hội X của Đảng đã xác định 2 nội dung: Chăm sóc và phát huy Người cao tuổi “Đối với Người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện để hưởng thụ văn hóa, được thông tin, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động chiến đấu của Người cao tuổi. Trong xã hội và gia đình, xây dựng gia đình ông, bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.

Báo cáo chính trị Đại hội XI, XII của Đảng tiếp tục xác định: “ Quan tâm, chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện về Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống trong xã hội và gia đình”.

Đặc biệt, ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 544/QĐ-TTg về việc “Lấy tháng 10 hàng năm là Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam”. Đây là niềm phấn khởi lớn để công tác chăm sóc phát huy vai trò Người cao tuổi được quan tâm nhiều hơn và tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa.

Trong không khí phấn khởi chào đón kỷ niệm 30 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991-01/10/2020), các cấp Hội Người cao tuổi quận Hai Bà Trưng tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm: Gặp mặt, tặng quà cho Người cao tuổi tiêu biểu, Người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, Người cao tuổi thuộc diện chính sách, thăm khám và phát thuốc miễn phí cho Người cao tuổi không có lương hưu, không có Bảo hiểm y tế,…

Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận vinh dự được lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận, các ban ngành đoàn thể chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10.

Hiện nay, tổng số Người cao tuổi trên địa bàn quận là: 39.936 người, chiếm hơn 10% dân số của quận và tiếp tục tăng mạnh trong những thập kỷ tới, điều đó nói lên rằng: Già hóa dân số là một xu thế tất yếu. Trước những thách thức về xu thế già hóa dân số, chúng ta cần nhận thức đầy đủ và vận dụng sáng tạo trong việc chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo về Tổ quốc,  góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của quận.

Phong trào thi đua đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng” ở cơ sở năm 2020 đã động viên Người cao tuổi đóng góp hết mình vào các công việc chung, phát triển sâu rộng, hòa nhập với phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, ảnh hưởng to lớn tới gia đình và xã hội. Hiện nay toàn quận có 3.532 Người cao tuổi tham gia công tác chính quyền và công tác Đảng, công tác Mặt trận và các đoàn thể khác, nhiều Người cao tuổi vẫn tiếp tục tham gia giảng dạy, nghiên cứu, truyền đạt những kinh nghiệm, kiến thức của mình cho thế hệ trẻ; tham gia kinh doanh, hướng dẫn con cháu biết cách làm ăn, phát triển kinh tế và trực tiếp tham gia một số công việc ở địa phương theo khả năng và sức lực của mình, thực hiện chương trình làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo, phát huy tốt vai trò ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền trong gia đình.