Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận
Ngày đăng 04/05/2021 | 15:00  | Lượt xem: 99

Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 18, từ ngày 03/05/2021 đến 08/05/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 18, từ ngày 03/05/2021 đến 08/05/2021).

(Chi tiết tại đây)