Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận
Ngày đăng 11/05/2021 | 10:04  | Lượt xem: 147

Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 19, từ ngày 10/05/2021 đến 15/05/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận  (tuần thứ 19, từ ngày 10/05/2021 đến 15/05/2021).

(Chi tiết tại đây)