Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận
Ngày đăng 07/06/2021 | 11:00  | Lượt xem: 58

Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 23, từ ngày 07/06/2021 đến 11/06/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 23, từ ngày 07/06/2021 đến 11/06/2021).

(Chi tiết tại đây)