Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận
Ngày đăng 13/09/2021 | 15:10  | Lượt xem: 126

Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 37, từ ngày 13/09/2021 đến 17/09/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 37, từ ngày 13/09/2021 đến 17/09/2021).

(Chi tiết tại đây)