Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận
Ngày đăng 29/04/2022 | 21:49  | Lượt xem: 93

Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 18, từ ngày 02/05/2022 đến 07/05/2022).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 18, từ ngày 02/05/2022 đến 07/05/2022).

(Chi tiết tại đây)