Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận
Ngày đăng 10/05/2022 | 09:35  | Lượt xem: 46

Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 19, từ ngày 09/05/2022 đến 13/05/2022).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 19, từ ngày 09/05/2022 đến 13/05/2022).

(Chi tiết tại đây)