Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận
Ngày đăng 28/06/2022 | 17:13  | Lượt xem: 129

Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 26, từ ngày 27/06/2022 đến 01/07/2022).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 26, từ ngày 27/06/2022 đến 01/07/2022).

(Chi tiết tại đây)