Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận
Ngày đăng 06/04/2021 | 09:01  | Lượt xem: 104

Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 14, từ ngày 05/04/2021 đến 09/04/2021).

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 14, từ ngày 05/04/2021 đến 09/04/2021).

(Chi tiết tại đây)