Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận từ 14/9/2020 đến 18/9/2020
Ngày đăng 14/09/2020 | 17:00  | Lượt xem: 63

Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận từ 14/9/2020 đến 18/9/2020.

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (Tuần thứ 37, từ 14/9/2020 đến 18/9/2020).

(Chi tiết tại đây)