Lịch công tác của Quận ủy từ 29/3 đến 04/5/2021
Ngày đăng 05/04/2021 | 17:10  | Lượt xem: 53

Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của Quận ủy từ 29/3 đến 04/5/2021.

Lịch công tác của Quận ủy Hai Bà Trưng từ 29/3 đến 04/5/2021.

(Chi tiết tại đây)