Lịch công tác tuần của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận
Ngày đăng 12/10/2020 | 17:01  | Lượt xem: 248

Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận tuần thứ 41, từ ngày 12/10/2020 đến 16/10/2020.

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 41, từ ngày 12/10/2020 đến 16/10/2020).

(Chi tiết tại đây)