Lịch công tác tuần của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận
Ngày đăng 17/11/2020 | 10:30  | Lượt xem: 198

Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận tuần thứ 46, từ ngày 16/11/2020 đến 20/11/2020.

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 46, từ ngày 16/11/2020 đến 20/11/2020).

(Chi tiết tại đây)