Lịch công tác tuần của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận
Ngày đăng 23/11/2020 | 16:22  | Lượt xem: 155

Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận tuần thứ 47, từ ngày 23/11/2020 đến 27/11/2020.

Lịch công tác của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận (tuần thứ 47, từ ngày 23/11/2020 đến 27/11/2020).

(Chi tiết tại đây)