Phiên họp tháng 01 năm 2021 của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 11/01/2021 | 08:52  | Lượt xem: 88

Ngày 05/01/2021, Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng tổ chức phiên họp tháng 01 năm 2021.

Đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND quận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận, phó hai Ban HĐND quận, Trưởng các tổ chức chính trị, xã hội quận, phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận.

Sau khi nghe các thành viên dự họp báo cáo và phát biểu ý kiến, đồng chí Chủ tịch HĐND quận đánh giá Hội đồng nhân dân quận đã hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2020 theo chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận. Các hoạt động thực hiện đảm bảo thiết thực, nhiều đổi mới, đạt hiệu lực và hiệu quả cao; phiên họp hàng tháng của Thường trực, hội nghị giao ban được duy trì, đặc biệt tổ chức thành công các kỳ họp HĐND quận, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương; tập trung triển khai hiệu quả giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận; thực hiện nghiêm túc lịch giám sát, khảo sát; lịch tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND quận. Việc phối hợp, điều hòa, hướng dẫn hoạt động với các cơ quan có liên quan được duy trì kịp thời, chặt chẽ, rõ trách nhiệm, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận.

Tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND quận chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của HĐND và các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

Đối với nội dung hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các tổ chức chính trị - xã hội quận năm 2021, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chủ trì phối hợp với Thường trực HĐND quận và các tổ chức chính trị - xã hội quận xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2021 đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Đối với nhiệm vụ tháng 01 năm 2021, cần tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm: Triển khai Chương trình công tác năm 2021 của HĐND, Thường trực HĐND, hai Ban HĐND quận; phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phục vụ Nhân dân đón Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021; chuẩn bị chu đáo các nội dung tổ chức tổng kết nhiệm kỳ hoạt động HĐND quận nhiệm kỳ 2016-2021; tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đưa tin về hoạt động của HĐND các cấp quận Hai Bà Trưng.