QUẬN HAI BÀ TRƯNG SAU 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 47-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ
Ngày đăng 30/06/2020 | 13:43  | Lượt xem: 358

Quận Hai Bà Trưng là quận có nhiều loại hình cơ sở trọng điểm về PCCC. Trên địa bàn còn nhiều công trình, khu tập thể cũ xuống cấp không đảm bảo an toàn PCCC; tình trạng biến đổi khí hậu, các điều kiện phục vụ chữa cháy như: giao thông, nguồn nước; lực lượng, phương tiện chưa đáp ứng yêu cầu; nhận thức của một số bộ phận nhân dân về công tác phòng cháy, chữa cháy còn hạn chế.

05 năm qua, trên địa bàn Quận xảy ra 405 vụ cháy, làm 03 người chết, thiệt hại tài sản ước tính  trên 30 tỷ đồng. Số vụ cháy lớn: 05 vụ/405 vụ, chiếm tỷ lệ 1,23%, làm chết 03 người, tỷ lệ thiệt hại về tài sản khoảng 50%/ tổng thiệt hại của tổng số vụ cháy.

Trong những năm qua, Quận Hai Bà Trưng luôn xác định công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của các cấp uỷ đảng, sự quản lý điều hành tập trung của chính quyền, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân; trong đó, lực lượng cảnh sát PCCC, công an, quân sự là nòng cốt. Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”, Đảng bộ và chính quyền Quận đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, công tác PCCC&CNCH trên địa bàn Quận đã có nhiều chuyển biến tích cực, kiềm chế được gia tăng về số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Ban Thường vụ Quận ủy đã chủ động, nghiêm túc trong tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư. Chỉ đạo UBND quận xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an quận tham mưu giúp UBND quận tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác PCCC. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC, công tác tập huấn các kỹ năng PCCC cho người dân được thực hiện thường xuyên; quan tâm xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ. Từ đó đã phát huy hiệu quả rõ rệt, nhiều vụ cháy xảy ra đã được lực lượng tại chỗ xử lý, dập tắt ngay từ giai đoạn ban đầu. Đẩy mạnh khen thưởng các tập thể, cá nhân, quần chúng nhân dân có thành tích xuất sắc, các đơn vị điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác PCCC nhằm động viên, cổ vũ và duy trì phong trào toàn dân tham gia PCCC: đã có 91 lượt tập thể và 182 lượt cá nhân được quận biểu dương, khen thưởng qua các đợt. Công an quận nhiều năm liền được UBND Thành phố tặng bằng khen.

Quan tâm xây dựng lực lượng PCCC chuyên nghiệp. Xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ, chủ động giữa các lực lượng trong hệ thống chính trị, nhất là lực lượng Công an và Quân đội trong công tác cứu nạn, cứu hộ. Quận đã thành lập 201 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở được tổ chức theo ô cảnh sát khu vực gồm 1442 đội viên.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước PCCC. Kết hợp chặt chẽ giữa các biện pháp quản lý nhà nước, hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn với phong trào toàn dân tham gia PCCC, CHCN. 18 phường đã thành lập Ban chỉ đạo về PCCC do đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị trên địa bàn đã thành lập Ban chỉ đạo về PCCC, lập hồ sơ quản lý công tác PCCC, thành lập và duy trì hoạt động đội PCCC cơ sở; dự trù, đầu tư mua sắm phương tiện, chữa cháy.

Quận làm tốt công tác tập huấn, diễn tập; trong 5 năm, đã hướng dẫn 961 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC xây dựng phương án chữa cháy; phối hợp thực tập phương án chữa cháy 229 cơ sở, hướng dẫn 840 cơ sở tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy; trong đó thực tập 06 phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng cấp UBND Quận.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về PCCC được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện, kiến nghị, hướng dẫn các đơn vị cơ sở khắc phục các sơ hở, thiếu sót làm mất an toàn trong PCCC. Các kiến nghị qua các đợt kiểm tra được tổ chức phúc tra nhằm đảm bảo việc khắc phục những tồn tại, thiếu sót đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC tại cơ sở. Trong 05 năm, đã kiểm tra được 11.885 lượt cơ sở, xử phạt hành chính 820 trường hợp với số tiền phạt là: 1.540.390.000đ. Đã ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ đối với 23 trường hợp vi phạm các quy định về PCCC.

Công tác xã hội hóa được thực hiện có kết quả, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư, mua sắm trang thiết bị có giá trị hàng tỷ đồng và tổ chức tốt các phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn... điển hình như chợ Đồng Tâm, Chợ Hôm – Đức Viên, Trung tâm thương mại Chợ Mơ, khu đô thị Times City…Các phường Thanh Lương, Phố Huế, Lê Đại Hành, Đồng Tâm… đã vận động trên 2000 hộ kinh doanh trên các tuyến phố tự trang bị bình chữa cháy tại chỗ. Quận cũng vận động các hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy, niêm yết tiêu lệnh thoát nạn; tự tháo dỡ lồng sắt, chuồng cọp để đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư  của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng đã được đoàn công tác của Bộ Công an do thiếu tướng Đỗ Minh Dũng – Phó Cục trưởng C07 dẫn đầu, ghi nhận và đánh giá cao. Tại buổi làm việc với Quận, Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng cũng nhấn mạnh: Chỉ thị 47-CT/TW được ra đời đúng lúc, kịp thời, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Quận Hai Bà Trưng đã triển khai thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW cũng như công tác PCCC& CHCN bài bản, sâu rộng đến người dân. Quá trình triển khai có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm của các cấp chính quyền.